بانک ملت به سرویس کارت به کارت ایوا اضافه شد

با اضافه شدن بانک ملت به بانک های تحت پوشش اپلیکیشن ایوا ، از این پس کاربران می توانند از مبدا 18 بانک معتبر به مقصد تمامی بانک های کشور، خدمت کارت به کارت را دریافت کنند. پس از فراهم شدن امکان کارت به کارت از بانک های مهمی چون ملی، کشاورزی، تجارت، سامان، شهر و پاسارگاد در اپلیکیشن پرداخت ایوا، بانک ملت نیز به عنوان هجدهمین بانک به این سرویس افزوده شد.

اپلیکیشن ایوا ساده ترین راه انتقال وجه را فراهم کرده است

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در راستای تحقق دولت الکترونیک و افزایش رفاه عمومی، خدمت «کارت به کارت» را از طریق اپلیکیشن ایوا ارائه می کند. کاربران این اپلیکیشن می توانند ضمن دسترسی به خدماتی نظیر خرید شارژ، پرداخت قبض های شهری، پرداخت خلافی خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور و قبض های دولتی، به راحتی و در امنیت کامل انتقال وجه شتابی ( کارت به کارت) را نیز انجام دهند. این امکان از مبدا اکثر بانک ها به تمامی بانک های کشور فراهم شده است.